ss

Conall

KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa  |  KVKK Aydınlatma Metni
 1. Genel Bilgi

Medel Tip Tıbbi Ekipmanlar İmalat İthalat İhracat A.Ş (“Medel Tıp” ve/veya “Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilecektir.

Medel Tıp; Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İşlenecek kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Medel Tıp’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece Medel Tıp’ın işin niteliği gereği işlemek durumunda olduğu kişisel verileriniz işlenebilecek ve her bir işlem için ayrı ayrı rızanız alınmayacaktır.

Ayrıca, Medel Tıp hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz yine yapılan işin niteliği uyarınca işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir; bu amaçlardan başlıca olanları aşağıda listelenmiş olup, Medel Tıp faaliyet alanına göre aşağıda sayılmayan fakat kanunla sınırlı alanlarda da kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

 • Medel Tıp tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri portföyü oluşturulması,
 • Medel Tıp ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Medel Tıp tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimizin müşteri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim vb. süreçlerinin yürütülmesi,
 • Medel Tıp’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 1. Kişisel Verileriniz Herhangi Bir İşleme Taraf Olmasanız Dahi İşlenebilir Mi?

Medel Tıp’ın sağladığı hizmetlerden yararlanmasanız dahi kişisel verileriniz işlenebilecek ve bu işlemler için ayrıca bir rıza vermeniz aranmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında bu metni imzalayarak vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, hedefleme ve Medel Tıp’ın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşlenen veya işlendiğini düşündüğünüz kişisel verileriniz hakkında kanun kapsamında daha detaylı bilgi edinmek için internet sitemizde bulunan başvuru formu aracılığıyla Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Medel Tip Tıbbi Ekipmanlar İmalat İthalat İhracat A.Ş

tr_TRTurkish